Oferta wynajmu mieszkań
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

W dniu 16 października br. opublikowana będzie Lista wnioskodawców z ostateczną punktacją z naboru o najem socjalny lokalu.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października 2020r. o godz. 13 Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych opublikuje „Listę osób spełniających warunki o których mowa w § 3 uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031)„ w kolejności uzyskanej punktacji i z informacją od jakiej punktacji osoby uprawnione będą do zawarcia umowy najmu.

Wnioskodawcy, którzy składali odwołania od naliczonej punktacji i którym Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała zasadność odwołania lub dodała punkty ze swojej puli, zmianę punktacji będą mieli uwzględnioną na ww. liście.