Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Procedura rozpatrywania wniosków
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowany wg liczby przyznanych punktów, a następnie przygotowany wykaz osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zdecyduje losowanie.
Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości, a uwagi i zastrzeżenia wnioskodawców opiniowane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.