Oferta wynajmu mieszkań
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO
Zielone Podwórka Szczecina
Oferty pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Wymagane dokumenty
 • Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich 3 miesięcy (Przyjmowane jedynie na wzorach druków ZBiLK. Zaświadczenie dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta ZBiLK oraz na sronie internetowej ZBiLK w zakładce "Pobierz" oraz w zakładce "Wzory druków do pobrania")
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz określające od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Szczecin
 • Wyrok o rozwodzie lub separacji **
 • Wyrok o alimentach **
 • Dokument dotyczący niepełnosprawności lub w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego.**
 • Zaświadczenie z MOPR Działu Pomocy Osobom Bezdomnym o bezdomności**
 • Zaświadczenie z MOPR dot. pieczy zastępczej**
 • Zaświadczenie z MOPR dot. programów pomocowych**
 • W przypadku powierzchni mieszkalnej mniejszej niż 5 m2 /osobę w lokalach i domach prywatnych potwierdzenie powierzchni przez osobę z uprawnieniami**
 • Zaświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu chronionym lub treningowym z pozytywną opinią MOPR**
 • Inne

* - niepotrzebne skreślić 
** - dołączyć jeżeli dany fakt dotyczy wnioskodawcy