Przetargi
Otwarcie ofert online
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe wraz z zimowym utrzymaniem terenówdata publikacji: 2017-02-17, termin otwarcia ofert: 2017-02-17UWAGA!
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017 r. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: prowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin w Rejonie Południe, wraz z zimowym utrzymaniem terenów”
Stosownie do postanowień art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17 lutego 2017 o godz. 10:10 .


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Informacja z otwarcia ofert
1
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017 r.
 .doc
102 Kb
2017-02-17, 11:31:15
Wynik postępowania
1
Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.03.2017 r.
 .doc
102 Kb
2017-03-01, 14:32:43