Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta wynajmu mieszkań będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin
OFERTA NON STOP

­
Oferta wynajmu mieszkań będących w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin
 
Zostały zmienione zasady naboru wniosków o wynajęcie lokali będących w dyspozycji GMS stanowiących własność TBS. Do tej pory nabory na te lokale mieszkalne odbywały się okresowo np.  raz na dwa lata. Obecnie oferty będą cały czas dostępne i na bieżąco aktualizowane, dostosowane do oczekiwań przyszłych najemców.
Od 08 maja br. lokale zostały udostępnione do oglądania.
 
Wnioski będą przyjmowane od 22 maja 2018 r. , druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl bądź w tutejszym Zarządzie.
 
O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje DATA I GODZINA złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25.
 
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden kompletny wniosek na jeden lokal mieszkalny ujęty w jednym z trzech wykazów.

Wnioski niekompletne bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek,
  • zaświadczenie o dochodach z ost. 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wszystkich osób pełnoletnich),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2017 r. (wszystkich osób pełnoletnich),
  • Oświadczenie o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
  • Kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji* (oryginał do wglądu),
  • Kserokopia wyroku o alimentach* (oryginał do wglądu)
  • Kserokopia dokumentu dot. niepełnosprawności lub w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu)
  • Inne
 
 
*dołączyć jeżeli dany fakt dotyczy wnioskodawcy bądź os. współubiegających się
 
 
 
 
 
 
 

1Lokale TBS 3%
2Lokale TBS zmodernizowane 4% bez udziału środków z BGK
3Lokale TBS zmodernizowane 4%