logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Progi dochodowe

Z początkiem roku 2020 zmieniły się progi dochodowe uprawniające do wynajęcia mieszkania z zasobów Gminy Miasta Szczecin oraz towarzystw budownictwa społecznego.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Obowiązujące od 1 marca 2020 roku progi dochodowe wyliczone zostały na podstawie najniższej emerytury, która wynosi 1200,00 zł.

I. Dochody na lokale socjalne na czas oznaczony -  od 01.03.2020 r. 

W okresie od 01.03.2020 r. do 20.04.2021 r. ustalone progi dochodowe dotyczą najmu lokali socjalnych, a od 21.04.2020 r. do 29.02.2021 r. - najmu socjalnego lokali.

Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego /najmu socjalnego lokali/ następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego gdy przekroczenie kryterium dochodu o którym mowa w niniejszym ustępie następuje o nie więcej niż o 15 %.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 0 zł 1 800,00 zł
2 osoby 0 zł 1 920,00 zł
3 osoby 0 zł 2 880,00 zł
4 osoby 0 zł 3 840,00 zł
5 osób 0 zł 4 800,00 zł
6 osób 0 zł 5 760,00 zł
7 osób 0 zł 6 720,00 zł
8 osób 0 zł 7 680,00 zł
i plus o dalsze 960 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

 
II. Dochody na lokale na czas nieoznaczony - od   01.03.2020 r. do 29.02.2021r.

Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony następuje w stosunku do osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 300% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 450% najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego i o dalsze 100% najniższej emerytury na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. 

 
Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 1 800,00 zł 3 600,00 zł
2 osoby 1 920,00 zł 5 400,00 zł
3 osoby 2 880,00 zł 6 600,00 zł
4 osoby 3 840,00 zł 7 800,00 zł
5 osób 4 800,00 zł 9 000,00 zł
6 osób 5 760,00 zł 10 200,00 zł
7 osób 6 720,00 zł 11 400,00 zł
8 osób 7 680,00 zł 12 600,00 zł
i plus o dalsze 1200 zł na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.


 
III. Dochody na TBS wg stawek czynszu jak dla mieszkaniowego zasobu Szczecińskiego TBS, obowiązują od 01.12.2019 r.

- Nowe budownictwo
- Lokale powstałe przed dniem 01.01.1997r i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2660,79 zł
5485,84 zł
2 osoby
4561,38 zł
8228,76 zł
3 osoby
6335,22 zł
10223,61 zł
4 osoby
7602,27 zł
11969,11 zł
5 osób
8742,61 zł
13963,96 zł
6 osób
9882,95 zł
15958,81 zł
 
o dalsze 139,39 zł na każdą dodatkową osobę
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę
 
 
- Lokale powstałe przed dniem 01.01.1997r i nie zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK 
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
2660,79 zł
5485,84 zł
2 osoby
4561,38 zł
8228,76 zł
3 osoby
6335,22 zł
10223,61 zł
4 osoby
7602,27 zł
11969,11 zł
5 osób
8742,61 zł
13963,96 zł
6 osób
9882,95 zł
15958,81 zł
 
o dalsze 139,38 zł na każdą dodatkową osobę
o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę
 

 
 
IV. Dochody do TBS wg stawek czynszu jak dla komunalnego zasobu mieszkaniowego – od 1.12.2019 r. maksymalny próg dochodowy, od 1.03.2019 r. minimalny próg dochodowy.

- nowe budownictwo
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK
- lokale powstałe przed dniem 1.01.1997 i nie zmodernizowane przy udziale środków KFM/BGK

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Dochód minimalny [zł]
Dochód maksymalny [zł]
1 osoba
1650,00 zł
2660,79 zł
2 osoby
1760,00 zł
4561,38 zł
3 osoby
2640,00 zł
6335,22 zł
4 osoby
3520,00 zł
7602,27 zł
5 osób
4400,00 zł
8742,61 zł
6 osób
5280,00 zł
9882,95 zł
 
 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2014-02-25 o godzinie: 10:44:16 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2020-05-25 o godzinie: 11:37:42 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2020-05-25 o godzinie: 11:37:42 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 122078 razy.

Historia wersji: