logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

UWAGA!Postępowania przetargowe wszczęte po dniu 01 stycznia 2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Tryb zamówieniaIlośćOstatnie
Tryb podstawowy art. 275134 trwających
649 zakończonych
2022-12-05
Przetarg nieograniczony art. 1324 trwających
32 zakończonych
2022-11-22
Ogłoszenia - remonty Wspólnot Mieszkaniowych45 trwających
103 zakończonych
2022-11-16
Zapytania ofertowe - postępowania poniżej 130 tys. zł20 trwających
0 zakończonych
2022-11-28