logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...

UWAGA!Postępowania przetargowe wszczęte po dniu 01 stycznia 2021 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

Tryb zamówieniaIlośćOstatnie
Tryb podstawowy art. 275112 trwających
649 zakończonych
2022-08-05
Przetarg nieograniczony art. 1323 trwających
32 zakończonych
2022-06-03
Ogłoszenia - remonty Wspólnot Mieszkaniowych32 trwających
103 zakończonych
2022-07-22