logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Do pobrania

W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).
 

 

I. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:

 1. Zaświadczenie o dochodach (za 3 miesiące)
 2. Zaświadczenie o dochodach na lokal TBS (za 3 miesiące)
 3. Zaświadczenie o dochodach na lokal TBS (za rok poprzedni)

 

II. OBNIŻKI CZYNSZÓW:

 1. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 2. Deklaracja o dochodach – obniżki czynszu
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy
 4. Zaświadczenie o dochodach
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA i zgoda na przetwarzanie danych

 

III. ZWROT NADPŁATY:

 1. Wniosek o zwrot nadpłaty z konta czynszowego
 2. Wniosek o zwrot kaucji

 

IV. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:

 1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony
 2. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony
 3. Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 4. Oświadczenie do wniosku o zamianę
 5. Deklaracja o dochodach
 6. Oświadczenie o publikacji zdjęć – do zamiany międzylokatorskiej

 

V. ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:

 1. Wniosek – Zielone Podwórka
 2. Wniosek – Zielone Przedogródki
 3. Regulamin – Zielone Podwórka
 4. Regulamin – Zielone Przedogródki

 

VI. SPRAWY WINDYKACYJNE (DWRM) - ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE, ODROCZENIE:

 1. WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY
 2. WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI
 3. WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY NALEŻNOŚCI
 4. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ROZPATRZENIA WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
 5. ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
 6. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY O STANIE RODZINNYM, DOCHODACH I KOSZTACH UTRZYMANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 7. OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGU

 

 

 

VII. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:

 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu
 3. Lista lokali mieszkalnych WYŁĄCZONYCH ZE SPRZEDAŻY - zasób docelowo-czynszowy Gminy

 

VIII. KARTA ALARMOWA:

 1. Karta alarmowa

 

IX. REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:

 1. Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego (po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy, po spłacie zaległości, po wygaśnięciu umowy, tzw. rozgęszczenie, w związku z innymi okolicznościami)
 2. Deklaracja o wysokości dochodu
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym
 5. Zaświadczenie o dochodach
 6. Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu

 

X. LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 4. Służebność gruntowa – wniosek
 5. Służebność przesyłu – wniosek
 6. Zajęcie terenu – wniosek
 7. Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy
  1. Załącznik -  formularz przy ubieganiu się o pomoc publiczną
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
 8. Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  1. Załącznik - oświadczenie o skutkach umorzenia
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
  3. Załącznik - oświadczenie o stanie majątkowym
 9. Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 10. Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 11. Wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 12. Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 13. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 14. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 15. Wniosek o dzierżawę/użyczenie nieruchomości gruntowej dla: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych
 16. KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego
 17. Obowiązek informacyjny do zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargach na najem lokali użytkowych, garaży oraz terenów pod garażami
 18. Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury

 

XI. INNE:

 1. Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 2. Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 3. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne,  mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażu
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediów
 9. KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)
 10. Wniosek o rozwiązanie umowy najmu
 11. Zgoda na udzielanie informacji telefonicznej oraz pocztą elektroniczną
 12. Wniosek o wydanie potwierdzenia o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
 13. Wniosek o zmianę ilości osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym (3 OS)
 14. Wniosek o zmianę ilości osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym (6 OS)
 15. Reklamacja rozliczenia mediów

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2009-04-23 o godzinie: 13:22:13 przez użytkownika System Administrator
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2024-07-18 o godzinie: 11:42:38 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2024-07-18 o godzinie: 11:42:38 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 296848 razy.