logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Zostaw wiadomość
*
*
*
*
* - pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul, Mariacka 25, 70-546 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin. Administrator gromadzi Pani/Pana dane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy. Informuję o prawie do informacji, dostępu do danych osobowych, prawie do udostępnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do usunięcia danych. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie może Pani/Pan zapoznać się pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/indexam.php?type=article&action=view&id=1254 , a także u Inspektora Ochrony Danych.