logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...


Obywatele Ukrainy, którzy osiedlili się z zamiarem stałego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie, mogą ubiegać się o lokal mieszkalny przeznaczony do remontu na koszt przyszłego najemcy.

 

 

  1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
     
  2. WYKAZ STAŁY LOKALI DO REMONTU - WŁASNOŚĆ GMINY