Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

WYKAZ II – Lokale o czynszu tbsowskim 4% - nowo wybudowane lub zmodernizowane
LP. ULICA BUDYNEK MIESZKANIE POW.
UŻYTKOWA
POW.
MIESZKALNA
ILOŚĆ
POKOI
ŁAZIENKA PIĘTRO OGRZEWANIE WPŁYNĄŁ WNIOSEK
Lokale Szczecińskiego TBS

Osoby ubiegające się o ww. lokale muszą spełniać kryteria dochodowe* 

Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 2 491,08 zł 6 069,74 zł
2 osoby 4 270,44 zł 9 104,61 zł
3 osoby 5 931,14 zł 11 127,86 zł
4 osoby 7 117,37 zł 13 151,11 zł
5 osób 8 184,98 zł 15 174,35 zł
6 osób 9 252,58 zł 17 197,60 zł
  o dalsze 130,49 zł na każdą dodatkową osobę o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę
Podstawą do obliczenia progów dochodowych obowiązujących w STBS są przepisy uchwały nr 7/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z dnia 19 marca 2014 roku z poźn. zm. i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.
Podstawą do obliczenia progów dochodowych obowiązujących w TBS „Prawobrzeże” są przepisy uchwały nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 roku z poźn. zm. i ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.

*średni dochód za 2018 r. i z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
Dochód zgodnie z definicją zawartą w art.. 3 ust. 3 i 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017.180 t.j.)