Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Oferty zamian międzylokatorskich
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Jak załatwić sprawę w ZBiLK?
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej
Wspólnoty Mieszkaniowe ZBiLK
Rejestr petycji
Skargi i wnioski
Ochrona danych osobowych / RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

WYKAZ I – Lokale o czynszu komunalnym 3%
LP. ULICA BUDYNEK MIESZKANIE POW.
UŻYTKOWA
POW.
MIESZKALNA
ILOŚĆ
POKOI
ŁAZIENKA PIĘTRO OGRZEWANIE WPŁYNĄŁ WNIOSEK
Lokale Szczecińskiego TBS


Osoby ubiegające się o ww. lokale muszą spełniać kryteria dochodowe*
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 1650,00 zł 2 491,08 zł
2 osoby 1760,00 zł 4 270,44 zł
3 osoby 2640,00 zł 5 931,14 zł
4 osoby 3520,00 zł 7 117,37 zł
5 osób 4400,00 zł 8 184,98 zł
6 osób 5280,00 zł 9 252,58 zł
    o dalsze 130,49 zł na każdą dodatkową osobę
*średni dochód za 2018 r. i z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
Dochód zgodnie z definicją zawartą w art.. 3 ust. 3 i 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017.180 t.j.)