logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Rozłożenie zaległości na raty

Rozłożenie zaległości na raty

 

Kto może starać się o rozłożenie zaległości( zadłużenia) na raty?

O rozłożenie długu na raty może starać się każda osoba, która jest dłużnikiem Gminy. Przy rozłożeniu długu na raty może ubiegać się nie jeden z dłużników ale wszyscy zameldowani w tym mieszkaniu, za długi odpowiadają solidarnie – wspólnie.


Potrzebne dokumenty

1.    Wniosek.

2.    Podanie z uzasadnieniem.

3.    Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (formularz ZBiLK).

4.    Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

5.    Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.

6.    Oświadczenie o stanie majątkowym.

7.    Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8.    Zaświadczenia o sytuacji zdrowotnej – jeśli dłużnik jest pod stałą opieką lekarską.

9.   Oświadczenie o o uznaniu długów.

10. Klauzula informacyjna - umorzenia, rozłożenia na raty (lokale mieszkalne).

11. Inne (np. potwierdzające miesięczne koszty utrzymania).

 


Wnioski i oświadczenia dostępne są w biurach obsługi interesantów w każdej siedzibie ZBiLK lub na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl w zakładce "DO POBRANIA" - dział VI " SPRAWY WINDYKACYJNE (DWRM) - ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE, ODROCZENIE".Gdzie załatwisz sprawę?

Podanie i wniosek z załącznikami składa się w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 oraz Jagiellońskiej 33.


Kto może pomóc w wypełnieniu wniosku?

W wypełnieniu wniosku pomocy może udzielić pracownik BOI w siedzibie ZBiLK lub pracownik windykacji.


Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Jak złożysz komplet dokumentów to wniosek rozpatrywany jest do jednego miesiąca.


Kiedy możesz złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub wysłać komplet dokumentów pocztą.


Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Składanie wniosków i otrzymanie decyzji jest bezpłatne.


Kolejne kroki – co dalej?

Po złożeniu wniosku należy dokonywać bieżących opłat i czekać na decyzję. Przy wniosku o rozłożenie zaległości na raty wskazane jest wpłacanie również kwoty raty, jaką zadeklarowano w podaniu o rozłożenie zaległości na raty.


Jaki dokument otrzymam?

Przy rozłożeniu zaległości na raty otrzymuje się egzemplarz podpisanej przez obie strony ugody lub jednostronne oświadczenie woli, w których zawarto warunki spłaty zadłużenia.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:51:39 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-02-10 o godzinie: 10:15:13 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-02-10 o godzinie: 10:15:13 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 7870 razy.

Historia wersji: