logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Zamiana międzylokatorska lokalu komunalnego

Zamiana międzylokatorska lokalu komunalnego

 

Są dwa sposoby zamiany międzylokatorskiej

  1. poprzez złożenie w ZBiLK oferty zamiany zajmowanego lokalu, która zostaje umieszczona na stronie internetowej www. zbilk.szczecin.pl
  2. zgłoszenie się w ZBiLK osób, które są zainteresowane wzajemną zamianą zajmowanych lokali mieszkalnych.

 

Ad. 1

Kto może złożyć ofertę o zamianę międzylokatorską?

Ofertę zamiany może złożyć najemca, bezumowny użytkownik lokalu komunalnego.


Z kim może dojść do zamiany międzylokatorskiej?

Do zamiany międzylokatorskiej przystąpić mogą najemcy lokali komunalnych, właściciele lokali własnościowych lub osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Zamiany międzylokatorskiej dokonać może także bezumowny użytkownik lokalu, z którym została rozwiązana umowa najmu z powodu zaległości.


Potrzebne dokumenty

przy składaniu oferty zamiany która zostaje umieszczona na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl

1.    Oferta o zamianę lokalu mieszkalnego

2.    Oświadczenia do wniosku o zamianę międzylokatorską

3.    Oświadczenia o publikacji zdjęć

4.    Umowa najmu lub inne potwierdzenie prawa do lokalu mieszkalnego (kopia)


Gdzie załatwiasz sprawę?

Ofertę złożysz w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie (Biuro Obsługi Interesanta, parter), w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do 15³º. Wyjątkiem jest każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – od 9ºº do 17ºº.


Kto może pomóc w wypełnieniu oferty?

Pomocą służą pracownicy Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi ZBiLK (Mariacka 25, II piętro, pok. nr 20).


Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Każda oferta jest umieszczana na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zamiany.zbilk.szczecin.pl) wraz z oczekiwaniami co do zamiany i lokalu. Umieszczone zostają na stronie internetowej również zdjęcia mieszkania oraz numer telefonu osoby składającej ofertę. Dostęp do ofert ma każda zainteresowana zamianą osoba. Oferta zamiany jest aktualna przez 6 miesięcy, po tym okresie można dokonać jednorazowej aktualizacji na kolejne 6 miesięcy.


Kiedy możesz złożyć wniosek?

Oferty przyjmowane są w godzinach pracy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do 15³º. Wyjątkiem jest każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – od 9ºº do 17ºº.


Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Wszystkie procedury związane z międzylokatorską zamianą mieszkania są bezpłatne.


 Ad.2

Kolejne kroki – co dalej?

W przypadku znalezienia osoby do zamiany wymagane są następujące dokumenty:

1.    lokalu komunalnego, TBS, STBS:

o    protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (protokół sporządza administracja danego rejonu) – właściwy rejon,

o    zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszu (zaświadczenie wydawane jest przez administrację danego rejonu) – właściwy rejon,

o    oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu,

o    zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące,

o    zgoda właściciela na zamianę (dotyczy zasobu STBS, TBSP)

2.    lokalu spółdzielczego - mieszkanie lokatorskie:

o    zgodę Spółdzielni na zamianę,

o    oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu,

o    zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszu - SM,

o    protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (protokół sporządza administracja spółdzielni),

o    zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące,

3.    lokalu własnościowego:

o    oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu,

o    aktualny wypis z księgi wieczystej,

o    zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zarządu nieruchomością wspólną - jeśli lokal własnościowy znajduje się w budynku wielorodzinnym – Zarządca nieruchomości,

o    ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego/domu mieszkalnego oraz zaświadczenie, że lokal spełnia warunki techniczne lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi. Ocenę stanu technicznego oraz zaświadczenie sporządza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

o    zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące,

4.    lokalu zamiejscowego:

o    zgodę dysponenta lokalu na zamianę,

o    oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu,

o    poświadczenie o zameldowaniu z urzędu gminy,

o    zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszu,

o    aktualne zaświadczenie dotyczące osób zameldowanych w lokalu,

o    zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące,

o    ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego/domu mieszkalnego oraz zaświadczenie, że lokal spełnia warunki techniczne lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi. Ocenę stanu technicznego oraz zaświadczenie sporządza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Najemcy/właściciele lokali mieszkalnych w obecności pracownika ZBiLK Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi pok. nr 20 wypełniają wniosek o zamianę wraz z oświadczeniami.

Wszystkie dokumenty są ważne 1 miesiąc.

Wszystkie osoby pełnoletnie biorące udział w zamianie i zameldowane w lokalu mieszkalnym składają w Dziale Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi pok. nr 20 osobiście oświadczenie wyrażenia zgody na zamianę.

Po pozytywnym rozpatrzeniu spawy zamiany międzylokatorskiej i odbiorze skierowania do zawarcia umowy najmu najemcy lokali komunalnych muszą zgłosić do Działu Czynsze Media przy ul. Jagiellońskiej 33 celem złożenia wniosku o rozwiązanie umowy najmu oraz w celu zawarcia umowy najmu. Po podpisaniu umów wszystkie osoby pełnoletnie mają obowiązek wymeldowania się z poprzedniego adresu.

Właściciele lokali mieszkalnych wraz z najemcami lokali komunalnych po otrzymaniu ze ZBiLK skierowania do notariusza, muszą zgłosić się do dowolnego notariusza w celu podpisania umowy sprzedaży pod kątem zamiany międzylokatorskiej. Po przeniesieniu praw do lokalu własnościowego ZBiLK wydaje skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny dla drugiej strony uczestniczącej w zamianie. Najemcy lokali komunalnych, którzy mają już prawo własności do nowego lokalu, muszą złożyć wnioski o rozwiązanie umów najmu w ZBiLK Działu Czynsze Media przy ul. Jagiellońskiej 33.

 

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2016-11-28 o godzinie: 08:56:55 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-11-28 o godzinie: 11:53:34 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2016-11-28 o godzinie: 11:53:34 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 16441 razy.

Historia wersji: