logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Informujemy, że w okresie epidemii COVID-19 istnieje możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną. Wniosek taki może być złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o jego przyznanie wskaże okres poprzedzający dzień złożenia wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

 

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.  Również wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

 

Wnioski należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12

 

 

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020, poz 1842 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U  2019, poz. 2133 z późn. zm.)

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2021-11-02 o godzinie: 12:13:25 przez użytkownika Artur Mozolewski
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-11-02 o godzinie: 12:13:25 przez użytkownika Artur Mozolewski

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-11-02 o godzinie: 12:13:25 przez użytkownika Artur Mozolewski

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 2079 razy.

Historia wersji: