logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...


 

1OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (udzielanie odpowiedzi na pisma)
2OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (przetargi garaże, tereny pod darażami)
3OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE, PRZETARGOWE LUB KONKURS NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH)
4OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (przetarg lokale użytkowe)
5OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (umowa użyczenia - wspólnota mieszkaniowa)
6OBOWIĄZEK INFORMAYJNY (POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI)
7OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (wezwania do zapłaty, informacje o zaległościach)
8KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA zlecenie
9KLAUZULA INFORMACYJNA - poczta elektroniczna
10KLAUZULA INFORMACYJNA - udostępnienie danych osobowych
11KLAUZULA INFORMACYJNA - REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
12KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY PRZYBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI PROWADZONYMI ...
13Pliki Cookies
14Polityka prywatności
15KLAUZULA INFORMACYJNA wezwania do zapłaty
16KLAUZULA INFORMACYJNA (wypowiedzenie umów)
17KLAUZULA INFORMACYJNA (MONITORING WIZYJNY)
18KLAUZULA INFORMACYJNA (SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE)
19KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób otrzymujących lokal zamienny
20KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o wynajęcie lokalu na czas pracy
21KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o lokal będący pracownią twórcy
22KLAUZULA INFORMACYJNA (SKŁADNICA AKT)
23OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (INFORMACJA PUBLICZNA)
24KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADKÓW W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNYCH NIŻ OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 14 RODO)
25INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
26KLAUZULA INFORMACYJNA (OGÓLNA)