logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Pozycja archiwalna.
Niżej wymienione informacje mogą nie być już aktualne.
LpTytuł ogłoszenia
1 2016-11-29 (termin otwarcia ofert: 2017-01-11)

(RR) Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r., w podziale na trzy części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2017-01-18
2 2015-11-12 (termin otwarcia ofert: 2015-11-30)

Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości administrowanych przez ZBiLK, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 30.11.2017 r., w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2015-12-18
3 2014-12-17 (termin otwarcia ofert: 2015-01-22)

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw w budynkach, lokalach mieszkalnych 100% Gminy Miasto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji budynkowych wod-kan, gazowych i c.o., prac dekarskich, instalacji elektrycznych oraz napraw placów zabaw i terenów wokół budynków w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. w Rejonie Śródmieście - Niebuszewo
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2015-01-28
4 2014-12-15 (termin otwarcia ofert: 2015-01-19)

Wykonywanie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r., w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2015-01-22
5 2014-11-12 (termin otwarcia ofert: 2014-12-22)

Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wraz z zimowym utrzymaniem terenów w rejonach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 02.01.2015 r. do 31.12.2016 r. w podziale na cztery części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2015-01-29
6 2014-10-21 (termin otwarcia ofert: 2014-12-02)

Świadczenie usług konserwacji i napraw bieżących w budynkach, lokalach mieszkalnych (100%) Gminy Miasto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji budynkowych wod-kan, gazowych i c. o., prac dekarskich, instalacji elektrycznych oraz napraw placów zabaw i terenów wokół budynków w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2015 r. do 31.12.2016 r., w podziale na cztery części ”
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2014-12-08
7 2012-11-20 (termin otwarcia ofert: 2013-01-03)

Wykonywanie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r., w podziale na dziesięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2013-01-11
8 2012-10-08 (termin otwarcia ofert: 2012-11-15)

Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących włąsność Gminy Miasto Szczecin w zakresie działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r., w podziale na siedem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-12-20
9 2012-09-26 (termin otwarcia ofert: 2012-11-05)

Świadczenie usług remontowych i stałej konserwacji w budynkach, lokalach mieszkalnych (100%) Gminy Miasto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji budynkowych wod-kan, gazowych i c. o., prac dekarskich, instalacji elektrycznych oraz napraw placów zabaw i terenów wokół budynków w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r., w podziale na pięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-12-05
10 2012-07-06 (termin otwarcia ofert: 2012-08-28)

Świadczenie pozasądowych usług windykacyjnych polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zapłaty wierzytelności objętych prawomocnymi orzeczeniami, od dłużników zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat za lokale użytkowe, garaże, tereny, a także odszkodowania lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, garaży, terenów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-08-31
11 2012-05-11 (termin otwarcia ofert: 2012-06-18)

Świadczenie pozasądowych usług windykacyjnych polegających na dochodzeniu w imieniu i na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zapłaty wierzytelności objętych prawomocnymi orzeczeniami, od dłużników zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat za lokale użytkowe, garaże, tereny, a także odszkodowania lub wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, garaży, terenów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-06-19
12 2012-01-19 (termin otwarcia ofert: 2012-02-08)

Obsługa prawna Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-04-06
13 2011-11-18 (termin otwarcia ofert: 2011-12-02)

Obsługa prawna Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2012-01-02
14 2011-11-14 (termin otwarcia ofert: 2011-12-19)

Świadczenie usług w zakresie pogotowia lokatorskiego w budynkach i lokalach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. w podziale na dwie części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-12-29
15 2011-07-12 (termin otwarcia ofert: 2011-09-20)

Wykonywanie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r., w podziale na dziesięć części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-10-06
16 2011-05-05 (termin otwarcia ofert: 2011-06-10)

Świadczenie usług remontowych i stałej konserwacji w budynkach, lokalach mieszkalnych (100%) Gminy Miasto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji budynkowych wod-kan, gazowych i c.o., prac dekarskich oraz napraw placów zabaw i terenów wokół budynków w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012 r. w Rejonie 7,9,14
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-06-17
17 2011-03-08 (termin otwarcia ofert: 2011-04-13)

Świadczenie usług remontowych i stałej konserwacji w budynkach, lokalach mieszkalnych (100%) Gminy Miasto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji elektrycznych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012 r.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-04-29
18 2011-02-18 (termin otwarcia ofert: 2011-03-30)

Wykonywanie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-04-29
19 2011-02-08 (termin otwarcia ofert: 2011-03-17)

Świadczenie usług remontowych i stałej konserwacji w budynkach, lokalach mieszkalnych (100%) Gminy Misto Szczecin, lokalach mieszkalnych gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez ZBiLK w zakresie instalacji budynkowych wod-kan, gazowych i c. o. prac dekarskich oraz napraw placów zabaw i terenów wokół budynków w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012 r. w podziale na 5 części.
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-03-31
20 2010-11-30 (termin otwarcia ofert: 2011-01-05)

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin pozostających w zakresie działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2012 r. w podziale na siedem części
Ostatnie zmiany w postępowaniu:
Wynik postępowania z dnia 2011-01-19